• Kajakaštvo - Sa Pantana niz rijeku Riku do morske lagune, pa prema Trogiru oko grada i natrag cijena 30Eura/osobi
  • Foto safari
  • Video produkcija - Prostor mlinica se iznajmljuje za snimanje video spotova, filmova, prezentacije proizvoda, dnevno 6-8 sati 400-1000 Eura
  • Seminari - team bilding

(c) Mlinica Panatan, developed by TolTeam