• Kulturna baština - Srce Pantana čine obnovljene fortifikacijske renesansne mlinice, koje predstavljaju najznačajniji objekat industrijske arhitekture na istočnoj obali Jadrana.Uz obitelj Pavić obnovi su pomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Europska Zajednica, Regione Veneto.
  • Flora, fauna, izvor, jezero,rijeka, morska laguna - Izvor daje od 8-12 m3 vode/sekundi koja izvire iz 12 malih izvora, formira jezero i nakon 1km se rijeka Rika ulijeva u more, na prekrasnoj morskoj laguni. Pantana je stanište 163 vrste prtica i mrijestilište 34 vrste riba, sa 124 vrste autohtonih biljnih vrsti.
  • Zaštita i turizam - Županija Splitsko -dalmatinska je godine 2000. 50tak hektara Pantana proglasila posebnim ihtiološko-ornitološkim rezervatom. Dr.Mladen Pavić je za restauraciju mlinica i očuvanje bioraznolikosti krajobraza Pantan dobio godine 2005 Nagradu Grada Trogira i Turističke zajednice Trogir. Mlinice Pantan su danas nezaobilazno mjesto gostima koji posjećuju Trogir i Split, studentima, đacima, znanstvenicima, kajakašima, poslovnim ljudima...
  • Kulinarstvo i restoran - U restoranu sa otvorenom kuhinjom, nudimo domaće hrvatske i međunarodne specijalitete, kruščiće, ribu, meso, ''peku'', te posebne jelovnike prilagođene grupama, đacima, sportašima, kajakašima...Tu su naravno i najkvalitetnija vina, pivo, sladoled
  • Smještaj - Smještaj je na Pantani moguć u tri dvokrevetne sobe u kuli mlinica uz šum vode, žuzbor trščaka, zov liske sa cijenom već od 50 Eura u dvoposteljnoj sobi.

(c) Mlinica Panatan, developed by TolTeam